Bhútán je nevelké království nacházející se v jižní Asii, konkrétně v oblasti východního himaláje, obklopeno Indií z jižní a Čínou ze severní strany. Přinášíme vám ta nejdůležitější fakta a zajímavosti, která odlišují Bhútán od zbytku světa.

Příroda v Bhútánu

V zemi se nachází bujná vegetace a 80 % povrchu je pokryto lesy. Obecně je v Bhútánu na ekologii kladen velký důraz, v roce 1999 byly například zakázány plastové tašky a sáčky. Tento zákaz byl v roce 2019 ještě zpřísněn. Bhútánci jsou jedni z nejoddanějších zastánců ochrany životního prostředí ve světě. Jde rovněž o jedinou zemi, kde je zakázáno kouření cigaret.

Thimphu Dzongh v Bhútánu

Klimatické podmínky v Bhútánu

Země je rozdělena na tři klimatické zóny: alpský, mírný a subtropický pás. Království se vyznačuje rozmanitou krajinou, flórou a faunou. Nadmořská výška šplhá od 100 metrů nad mořem až po himalájské vrcholy, nejvyšší z nichž, Gangkhar Puensum o nadmořské výšce 7 570 m.n.m, je nejvyšším nezdolaným vrcholem světa. Na jihu země jsou nížiny, kde panují horká a vlhká léta a mírné zimy. V centrální hornaté části je sušší klima, chladné zimy a teplá léta. Severní oblast je celoročně pokryta sněhem a ledem.

Náboženství

Bhútánští mniši sledují náboženskou slavnost

V království je hojně rozšířený a hluboce zakořeněný tibetský buddhismus, který je úzce spjatý s každodenním životem obyvatel a místní kulturou. Bhútán je první zemí na světě, která vydala vládní vedikt oznamující, že hrubé národní štěstí je důležitější než hrubý domácí produkt. Podstata štěstí, zdůrazňující nesobeckou službu ostatním a hledání osvícení, je základním pilířem tohoto království. Funguje zde dokonce Centrum pro hrubé národní štěstí.

Státní zřízení Bhútánu

Vládní systém Bhútánu představuje jeden z typů konstituční monarchie. Místní králové byly svým lidem vždy uctívání a milováni. Bhútánský parlament má od zavedení posledních změn dvě komory. Do každé z nich probíhají nezávislé demokratické volby. Tyto změny byly uvedeny v platnost roku 2008.

Turismus a cestování v Bhútánu

Bhútán je uzavřená země, která si chrání svou kulturu a tradice v souladu s konceptem hrubého národního štěstí. Počet turistů je redukován díky vysokému poplatku, který musí každý návštěvník odvádět. Jedná se o částku 250 USD na den. Část z peněz je poslána vládě, která díky těmto zdrojům zajišťuje bezplatné školství a zdravotní péči. Zbytek částky si nechá cestovní agentura, která z dané částky zajistí také ubytování, přepravu a stravu.

A co dál?

Chcete vědět, co ještě dělá Bhútán výjimečným? Dočtete se v našem článku 5 věcí, které dělají Bhútán výjimečným.